تمدید خودکار آنتی ویروس، سیاست تشویقی انگلستان برای امنیت کاربران

انگلستان اخیراً دستورالعملی را در رابطه با تمدید خودکار اشتراک‌ نرم‌افزار آنتی‌ویروس منتشر کرده است. این دستوالعمل مربوط به فروشندگان این محصول امنیتی است که در بخشی از آن‌ به فروشندگان آنتی‌ویروس‌ها برای جلوگیری از نقض قوانین حمایت از مصرف کننده توصیه‌هایی می‌شود. لذا فروشندگانی که قصد فروش آنتی ویروس به مشتریان انگلیسی را دارند باید این دستوالعمل را رعایت کنند. همچنین آزمایشگاه اتریشی تست آنتی‌ویروس AV-Comparatives از این اصول و دستورالعمل‌ها پ...

ادامه مطلب