آخرین بروزرسانی ۹ اسفند ۱۴۰۲

ده کشور اول مورد هدف باج افزار

No Data Found

منبع: بیت دیفندر

ده کشور اول مورد هدف باج افزار

No Data Found

منبع: کسپرسکی

ده باج افزار شایع در دنیا

No Data Found

منبع: بیت دیفندر

میزان شیوع بدافزار در سیستم عامل‌ها

No Data Found

منبع: AV-Test

میزان رشد بدافزارها در ده سال اخیر

No Data Found

منبع: AV-Test

آخرین نرخ تشخیص بدافزار در آنتی ویروس‌های سازمانی

منبع: AV-Comparatives - Business Security Test 2023 (August – November)

No Data Found