12 راه برای دفاع و پاسخ به حملات سایبری

بهترین شیوه‌های دفاع و پاسخ به حملات سایبری، با تکیه بر تشابهات این حملات به همه‌گیری کووید-19، توسط آقای برایان هونان، مدیر عامل شرکت BH Consulting، در IRISSCON 2021 ارائه شد. آقای هونان راهکارهای دفاع و پاسخ به حملات سایبری را با هشدار به سازمان‌ها شروع می‌کند. او میگوید که : تدابیری که برای دفاع یا ایمن کردن شبکه خود درنظر می‌گیرد، مهاجمان سایبری را متوقف نمی‌کند، بلکه عملیات آنها را به تعویق می اندازد. زیرا یک هکر و مهاجم سایبری ماهر می‌تو...

ادامه مطلب