بزرگترین حوادث نشت اطلاعات در سال 2021

سال 2021 سال رکورد در نشت اطلاعات بود و در واقع بزرگترین حوادث نشت اطلاعات امسال به وقع پیوست. طبق گزارش مرکز تحقیقات سرقت داده‌ها ITRC تنها در ماه سپتامبر سال 2021، 1291 حادثه نشت اطلاعات مهم بوقوع پیوسته است که این میزان 17% از کل سال 2020 که 1108 حادثه بوده بیشتر است. بخصوص بخش تاسیسات و تولید با 48 حادثه و 48،284،629 قربانی بیشترین تاثیر مخرب را از این نوع حملات دریافت کرده است. بخش مراقبت‌های بهداشتی با 48 حادثه و بیش از 7 میلیون قربانی در ...

ادامه مطلب