نظر سنجی ۱

هر چند وقت یک بار کلمه عبور خود را عوض می کنید ؟

  • هیچ وقت (68%, 70 Votes)
  • هر سال یک بار (17%, 17 Votes)
  • هر سه ماه یک بار (10%, 10 Votes)
  • هر شش ماه یک بار (6%, 6 Votes)

Total Voters: 103

Loading ... Loading ...