نوشته‌ها

چرا کامپیوترم کند شده است

چرا کامپیوترم کند شده؟ راه حل برای ویروس هایی که عملکرد را کند می کنند

« چرا کامپیوترم کند شده است؟ » اگر تا به حال کامپیوترتان ویروسی شده باشد، تجربه کرده اید که سرعت اینترنتتان به اندازه حلزون کم می شود و یا حتی گاهی به کلی قطع می شود. اگر از زاویه ی دیگری به این ماجرا نگاه کنیم باید گفت که اگر اخیرا سرعت ای…