نوشته‌ها

امنیت سایبری

استرالیا، پیشرو در وضع قوانین امنیت سایبری

استرالیا قوانین جدیدی در زمینه امنیت سایبری برای جلوگیری از احتمال حمله آنلاین به زیرساخت های حساس آن کشور وضع کرد. قوانینی که سابق بر این در استرالیا اعمال شده بود برای مقابله با حملات سایبری و خرابکاری در امور و صنایع دفاعی کشور بود.  طبق ای…
,

4 راه باور نکردنی (بعید) برای متوقف کردن رشد سریع باج افزارها

طبق گزارشی که در سال 2017 توسط امنیت سایبری اف سکیور انجام شد، در سال 2012 فقط یک نوع از خانواده باج افزار ها وجود داشت. در سال 2015 ، 35 نوع از اینگونه تهدیدات آنلاین وجود داشت که با آلوده کردن کامپیوتر، فایل ها را به گروگان می‌گرفت تا…