نوشته‌ها

اف سکیور

داستان اف سکیور - امنیت اطلاعات و دنیا

اف سکیور : وقتی Risto Siilasmaa ریستو سیلاسما 15 ساله بود، رویای برنامه نویسی بزرگترین بازی ماجراجویانه دنیا را در سر داشت. اما سرنوشت جور دیگری رقم خورد و او یکی از شرکت های پیشروی دنیا در زمینه امنیت اطلاعات را تاسیس کرد. شرکت  F-Secure ز…