به منظور راهنمایی و اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه نصب و راه اندازی با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.