جشنواره آنتی ویروس تحت شبکه ایست نود۳۲

تاریخ شروع جشنواره : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

شرایط جشنواره :

  • سفارش لایسنس یکساله و دریافت لایسنس یکسال و ۳ ماهه
  • سفارش لایسنس دوساله و دریافت لایسنس دوسال و ۶ ماهه
  • سفارش لایسنس سه ساله و دریافت لایسنس سه سال و ۱۲ ماهه

این پیشنهاد ویژه تنها برای پروژه های جدید قابل اجراست و برای پروژه های تمدیدی امکانپذیر نمی باشد

این پیشنهاد تنها برای Eset Business Products میباشد

تاریخ اتمام جشنواره : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

استعلام قیمت آنتی ویروس تحت شبکه ایست نود۳۲