آسیب پذیری های نرم افزارها، کلید وجود مشکلات و صدمه به سیستم های شماست

آسیب پذیر بودن نرم افزار یا به عبارتی وجود نقص در آن، می تواند سبب نقض ایمنی، تخریب داده ها و یا سرقت آنها شود. باید مطمئن شوید که این اجازه را به آنها نمی دهید. در کل سه نوع آسیب پذیری اصلی و پایه ای وجود دارد که می تواند سیستم را برای …

موزه بدافزارها: بازدید از ویروس های رترو در مرورگر

آینده ای ناامیدکننده خواهیم داشت: ویروس های کامپیوتری جدید مهمل و مزخرف هستند. کمی به گذشته فکر کنید، به زمانی که تا چشم کار می کرد درخت می دید، در آن زمان ویروس های کامپیوتری صرفا صداها و انیمیشن های احمقانه و بچگانه تولید می کردند، در حالی که…