دوره های آموزشی سایسک

امنیت شبکه

دوره های امنیت اطلاعات مخصوص سازمان ها

لطفا برای دریافت اطلاعات دوره های آموزشی امنیت اطلاعات، نوع دوره خود را انتخاب کنید و بروی آن کلیک نمایید. دوره های امنیت اطلاعات سایسک برای سازمان شما در محل شما توسط اساتید برجسته ایران و با مدرک معتبر ارائه خواهد شد. جهت برگزاری دوره های امنیت اطلاعات در سازمان خود با کارشناسان سایسک در ارتباط باشید.

امنیت اطلاعات

لوگو سایسک

مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

لوگو سایسک

سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

لوگو سایسک

کارگاه آموزشی ISMS Implementation

لوگو سایسک

راهبردهای امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور

لوگو سایسک

مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات

لوگو سایسک

ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبری

لوگو سایسک

تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی

لوگو سایسک

ممیز امنیت سایبری

لوگو سایسک

امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی

لوگو سایسک

مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

لوگو سایسک

دوره تخصصی امنیت کاربر رایانه

لوگو سایسک

مدیریت آنتی ویروس های تحت شبکه

لوگو سایسک

مدیریت حوادث سایبری

لوگو سایسک

دفاع فعال سایبری

لوگو سایسک

مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

لوگو سایسک