دوره های آموزشی سایسک

امنیت شبکه

دوره های امنیت اطلاعات مخصوص سازمان ها

لطفا برای دریافت اطلاعات دوره های آموزشی امنیت اطلاعات، نوع دوره خود را انتخاب کنید و بروی آن کلیک نمایید. دوره های امنیت اطلاعات سایسک برای سازمان شما در محل شما توسط اساتید برجسته ایران و با مدرک معتبر ارائه خواهد شد. جهت برگزاری دوره های امنیت اطلاعات در سازمان خود با کارشناسان سایسک در ارتباط باشید.

امنیت اطلاعات

مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

کارگاه آموزشی ISMS Implementation

راهبردهای امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور

مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات

ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبری

تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی

ممیز امنیت سایبری

امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی

مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

دوره تخصصی امنیت کاربر رایانه

مدیریت آنتی ویروس های تحت شبکه

مدیریت حوادث سایبری

دفاع فعال سایبری

مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان